Najnowszy

Darmowe szkolenia dla instytucji charytatywnych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę otrzymać treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za udział w otr

Czytaj więcej...

Darmowe szkolenia dla instytucji charytatywnych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę otrzymać treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Choć instytucje działające non profit organizują nader interesujące projekty i zatrudniają do nich zmotywowanych działaczy, to brakuje im eksperckiego warsztatu z zakresu zarządzania. A na szkolenia najczęściej nie mają środków.

Doradcy z Fundacji Training Projects uznali, że warto wolontariuszom zaoferować wsparcie edukacyjne.  Przedstawicieli działających w tzw. sektorze NGO zapraszają na całkowicie darmowe szkolenia z kilku dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych.  Wszyscy zainteresowani uczestnictwem  mogą złożyć podanie o wsparcie kontaktując się pod e-mailem [email protected] 

Przesyłać wnioski mogą zorganizowane instytucje, jak i pojedynczy wolontariusze.  Niezależnie od formy funkcjonowania, każdy może ubiegać się o pomoc.  Nie jest wymagany żaden własny wkład finansowy, jednakże korzystający ze szkolenia muszą zapewnić miejsce realizacji szkolenia – np. zaprzyjaźniony hotel czy miejska biblioteka. 

Z jakich dziedzin można się szkolić?

kierowanie projektami w organizacji non profit

zarządzanie grupą aktywistów – postawa lidera

współpraca i efektywność grupy

myślenie strategiczne

negocjacje ze sponsorami

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

asertywna komunikacja

motywowanie wolontariuszy

komunikacja międzykulturowa 

warsztaty rozwojowe dla coachów

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski składac można bezterminowo. Jednak szkoleniowcy nie gwarantują wsparcia rozwojowego wszystkim chętnym. Kryterium jest liczba dostępnych w danym kwartale miejsc oraz jakość aplikacji. 

- Zależy nam by wolontariusze byli równie profesjonalni jak menedżerowie w biznesie – komentuje Adam Pasternak, członek zarządu Fundacji. – Mamy na dzieję że dzięki nam prowadzone przez wolontariuszy projekty staną się coraz bardziej profesjonalne, nawet w poczatkujących stowarzyszeniach. Tam pomoc doradcza i nauka są zwykle potrzebne nawet bardziej niż dotacje i sponsorzy. Niejednokrotnie widzimy spore niewykorzystane środki unijne, bo organizacje nie dysponują fachowcami zdolnymi do zarządzania tą gotówką. Próbujemy odrobinę ten stan zmienić.  


Tagi: