Najnowszy

Darmowe szkolenia dla instytucji charytatywnych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę otrzymać treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za udział w otr

Czytaj więcej...

Granty unijne na szkolenia

Lista przedsiębwzięć, które uzyskają pomoc unijną w obecnym roku:

Aktywator on-line dla drukarni, z systemem wsparcia e-commerce oraz zarządzania i realizacji projektów poligraficznych, zintegrowany z semantyczną porównywarką cen, w modelu SaaS.

Kompleksowe zoptymalizowanie modeli biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegoowanego modelu informatycznego typu B2B.

Kompletne wdrożenie e-usługi GEMPHARM - inteligentnego narzędzia wsparcia działania aptek niesieciowych w zakresie zautomatyzowanych procesów analizy kluczowych informacji rynkowych wraz z nowatorskim systemem cross sellingu (rekomendacji).

Budowa i zaimplementowanie od a do Z nowoczesnej i praktycznej platformy B2B opartej o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą BestService Sp. z o.o. a jej partnerami.

Kompletne opracowanie systemu telekomunikacyjnego B2B wspomagającego proces tworzenia planów treningowych i obsługę klientów obiektów sportowych wraz z narzędziami do automatycznej wymiany danych między systemem Mobifit a systemami Partnerów.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wirtualny terminal płatniczy wykorzystywany do obsługi płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku

Infolia - zaprojektowanie w pełni kompleksowego systemu szkoleniowego oraz narzędzi wspomagających tworzenie i sprzedaż info-produktów dla niezależnych ekspertów. |Integracja systemów telekomunikacyjnych Europharmy i partnerów handlowych poprzez wdrożenie Elektronicznej Platformy Zgłaszania Działań Niepożądanych Leków

Integracja modelu informatycznego spółki DAZI Management z systemami partnerów biznesowych w celu stworzenia zintegoowanego Systemu Zarządzania Kampaniami Telemarketingowymi.

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku Metoda identyfikacji indukowanej zmienności w kulturach in vitro (A method of indentifying variability in in vitro cultures”)

NEXUS - wdrożenie modelu B2B integrującego procesy biznesowe o charakterze organizacyjno finansowym w celu elektronicznej wymiany danych i dokumentacji.

Opracowania prototypu generatora prądu, napędzanego turbiną wiatrową oraz jego wdrożenie. PKWiU 27.11.26.70 Prądnice prądu przemiennego o mocy wyjściowej >750 kV

Opracowanie i wdrożenie na rynek e-usługi umożliwiającej automatyczne i elektroniczne przesyłanie danych z faktur pomiędzy różnymi rodzajami oprogramowania służącego do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach i ich biurach rachunkowych.

Optymalizacja rynku usług projektowych na internetowej platformie umożliwiającej przedsiębiorcom wyszukiwanie projektantów oraz budowę zespołów projektowych.

Platforma B2B wspomagająca współpracę firmy Media Bielsko z partnerami biznesowymi w zakresie usług publikacji danych i reklamy w oparciu o portale internetowe.

Pokrycie kosztów postępowania patentowego dla zgłoszenia patentowego pt. Tools and methods useful in characterising the immunotoxic activity of xenobiotic substances.

Rozwój cyfrowych zasobów geoinformacyjnych i ich udostępnienie w ramach Ogólnokrajowego Systemu Geoinformacji Naukowej Integrującego Wiedzę GeOdezyjną - OGNIWO

Wdrożenie elektronicznej platformy B2B do obsługi procesów dostaw i zamówień w ramach działalności cateringowej prowadzonej przez spółkę Vendi Servis

Zaprojektowanie e-usługi umożliwiającej szybkie prototypowanie interfejsów aplikacji mobilnych, współpracy w czasie rzeczywistym nad prototypami, tworzeniu screencastów.

Zaprojektowanie interaktywnej platformy komunikacyjnej wyposażonej w narzędzia do wyceny wartości spółki oraz opracowania memorandum informacyjnego dla inwestorów dla rynku fuzji i przejęć w sektorze MSP w Europie.

Zaprojektowanie teleinformatycznego serwisu automatycznego wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością i środowiskowego zgodnie z wymogami norm ISO 9001 i ISO 14001

Stworzenie kompleksowego serwisu komercyjnego wsparcia i promocji procesów naukowo - edukacyjnych i wydarzeń w obszarze nauk o ziemie o nazwie GEOWORTAL z zastosowaniem rozwiązań mobilnych i stacjonarnych.

Opracowanie pierwszej na polskim rynku e-usługi do kompleksowego zarządzania zadaniami w zakresie ochrony własności przemysłowej przez rzeczników patentowych i przedsiębiorstwa.|Opracowanie serwisu teleinformatycznego, na którym będzie świadczona e-usługa optymalizacji zarządzania siecią abonentów komercyjnych usług telekomunikacyjnych.

Opracowanie systemu informatycznego obsługi serwisu samochodowego, repozytorium części i usług serwisowych z elektronicznym obiegiem informacji z właścicielami pojazdów serwisowanych.

Projekt i prototyp przez APC PRESMET produkcji wysoce innowacyjnych elementów urządzeń dla energetyki i przemysłu wydobywczego z wykorzystaniem własnych patentów.

Uzyskanie ochrony prawnejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2006/00062 Determining a predisposition to cancer by identification of genotype combinations of specific variants of the genes CYP1B1, BRCA2 and CHEK2

Formalne zgłoszenie w kraju i za granicą ochrony prawnej oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego nowych pochodnych IV-rz. soli amoniowych oraz metody ich otrzymywania

Wdrożenie dedykowanego, modułowego modelu IT B2B w przedsiębiorstwie Cora w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących między przedsiębiorstwem Cora, a przedsiębiorstwami partnerskimi.

Wdrożenie informatycznego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe w obszarze ofertowania, zarządzania produkcją oraz rozliczania realizacji projektów tworzenia szkoleń e-learningowych w działalności Smart Education International sp. z o.o.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B optymalizującego procesy zdalnej obsługi kampanii audiomarketingowych poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań opartych o platformę B2B celem automatyzacji logistycznych modeli biznesowych pomiędzy firmą ALPLAST a jej partnerami|Zaimplementowanie od podstaw modułowego dedykowanego systemu B2B w firmie Efli sp. z o. o. celem digitalizacji realizowanych modeli biznesowych oraz wdrożenie modelu udostępnianego w formule SaaS

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu B2B optymalizującego procesy biznesowe dotyczące obrotu towarowego i rozliczeń realizowane przez Wnioskodawcę z klientami handlowymi

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy PROFIN Ubezpieczenia i Fundusze Jacek Musidłowski a partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych i informacji

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B obsługującego procesy biznesowe pomiędzy Sonbou a Dystrybutorami, Wydawcami, Polecającymi oraz Użytkownikami Grupowymi usługi e-learnignowej.

Zaimplementowanie od podstaw procesu B2B przez firmę Proforum Konsultanci Sp. z o.o. w celu automatyzacji wymiany danych w zakresie obsługi towarzystw ubezpieczeniowych i firm pośrednictwa finansowego.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie Transport Spedycja Grabowski systemu mobilnego B2B, umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych pomiędzy Wnioskodawcą i jego 3 partnerami.

Uruchomienie i upowszechnienie automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy wnioskodawcą a Partnerami Orlen Projekt S.A. i Skanska S.A., poprzez Aplikację integrujacą systemy informatyczne partnerów DATCC

Wsparcie na dokonanie zgłoszenia patentowego na wynalazek: Elektroda do ablacji o nazwie MiniMax – chłodzona elektroda z 8 pierścieniami diagnostycznymi i przegubami końcowych pierścieni oceniającymi siłę nacisku.

Wyposażenie w sprzęt, meble biurowe, wynajem powierzchni biurowej, budowa Lokalnego Systemu Informatycznego oraz leasing samochodu w IW - BGK w 2011 r.

Zintegrowana Platforma Informatyczna klasy B2B dla automatyzacji procesów biznesowych w obszarach produkcji i dystrybucji pomiędzy Firmą Dreier Sp. J. i Partnerami.


Tagi: